Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuusasiat - Suomen suurlähetystö, Kiova : Palvelut : Kansalaisuusasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kiova

vul. Striletska, 14
01901 Kyiv, Ukraine
Puh. +380 44 278 7049
S-posti: sanomat.kio@formin.fi
Suomi | Svenska | Українська | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuusasiat

 

Kansalaisuus tarkoittaa valtion ja yksityisen henkilön välistä laillista suhdetta, joka sisältää molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kukin valtio säätää itsenäisesti siitä, miten kansalaisuus saadaan, miten siitä voi luopua ja miten sen menettää.

Suomen kansalaisuudesta säädetään 1.6.2003 voimaan tulleessa kansalaisuuslaissa (359/2003). Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään Suomen perustuslaissa, mutta myös muussa lainsäädännössä.

 

Suomen kansalaisuuden hakeminen

Suomen kansalaisuuden hakeminen ilmoituksella tai hakemuksella ei välttämättä edellytä asumista Suomessa

Lisätietoa: Maahanmuuttovirasto - Kansalaisuuden hakeminen

Lapsen kansalaisuus

Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään. Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmat ovat naimisissa keskenään. Jos vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, mikäli isyys on vahvistettu.

Ulkomailla syntynyt ja asuva kaksoiskansalainen saattaa menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään. Kaksoiskansalainen säilyttää Suomen kansalaisuuden vain, jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen. Riittävä yhteys katsotaan olevan, jos

1.     henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta

2.     henkilön kotikunta on ollut Suomessa vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta tai

3.     henkilö on 18 vuotta täytettyään mutta ennen 22 ikävuoden täyttämistä

                      I.        ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille tai maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden tai

                     II.        saanut Suomen passin tai

                    III.        suorittanut Suomessa varusmies- tai siviilipalveluksen.

Entiset Suomen kansalaiset ja entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläiset ja näiden lapset (alle 18-vuotiaat) kanssahakijoina sekä muutamat muut ryhmät voivat saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, mutta vain viiden vuoden ajan uuden lain voimaantulosta (1.6.2003-31.5.2008).

Nuori 18–22  –vuotias henkilö

Jos olet nuori ulkomaalainen ja olet asunut Suomessa suuren osan nuoruuttasi, voit saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta.

Jos olet jo sekä Suomen että jonkin toisen valtion kansalainen, saatat menettää Suomen kansalaisuuden automaattisesti 22-vuotiaana. Lue täältä, kuinka voit säilyttää Suomen kansalaisuutesi ja kuinka sinun tulee silloin toimia.

 Sivun alkuun

Kaksoiskansalaisuus 

Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus). Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden. 

On kuitenkin huomattava, että myös toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen, voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus. Tällä hetkellä Ukraina ei hyväksy kaksoiskansalaisuutta.

Suomen kansalaisuutta voi hakea, jos täyttää lain säätämät edellytykset. Tietoa kansalaisuuden hakemisesta ja edellytyksistä saa Maahanmuuttovirastosta.

Jotta kansalaisuutta hakeva ei tahtomattaan menetä nykyistä kansalaisuuttaan, hänen on syytä selvittää etukäteen toisen valtion suhtautuminen monikansalaisuuteen.

Asevelvollisuus ja kaksoiskansalaisuus

 Suomen asevelvollisuuslaki on muuttunut 1.1.2008.  Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Aluetoimisto lähettää tätä koskevan ilmoituksen niille asevelvollisille, jotka virallisen väestötietojärjestelmän mukaan täyttävät yllä olevat ehdot. Asevelvollinen voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta (AsevL 75§).

Myös asevelvollisuusasioiden hoidon vuoksi on tärkeää, että osoitetiedot ilmoitetaan Suomen viranomaisille aina kun osoite ulkomailla vaihtuu.

Lisätietoa: Puolustusvoimat

Sivun alkuun

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 9.8.2013


© Suomen suurlähetystö, Kiova | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot