Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muita konsuliasioita - Suomen suurlähetystö, Kiova : Palvelut : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kiova

vul. Striletska, 14
01901 Kyiv, Ukraine
Puh. +380 44 278 7049
S-posti: sanomat.kio@formin.fi
Suomi | Svenska | Українська | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muita konsuliasioita

  Avio- ja avoliitto, parisuhde

  Suurlähetystö ei voi toimia vihkiviranomaisena. Jos aiot vihkiytyä Ukrainan viranomaisen edessä, selvitä Ukrainan Helsingin edustustosta vihkimismenettelyn tarvittavat asiakirjat.

  Suomen kansalaisena olet lain nojalla velvoitettu pitämään henkilötietosi ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä.  Ulkomailla solmittu avioliitto on siis rekisteröitävä Suomessa.  Voit rekisteröidä avioliiton täyttämällä Suomen väestötietojärjestelmään Ilmoituksen ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta. Jos kumpikin aviopuoliso on Suomen kansalainen, tulee kummankin täyttää erillinen lomake. Jos parisuhde on rekisteröity ulkomailla, se on myös rekisteröitävä Suomessa täyttämällä asian omaisen lomakkeen. Lisätietoa rekisteröinnistä kohdalla Ilmoitukset väestörekisteriin.

  Lemmikkieläinten tuonti Ukrainasta Suomeen

  Ohjeet koirien, kissojen tuonnista Ukrainasta Suomeen löytyvät elintarviketurvallisuusviraston internet-sivuilta osoitteesta www.evira.fi. Verkkosivulla on tietoa eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista, myös liittyen eläinten tuontiin ja vientiin.

  Ukrainasta EU-maihin vietävillä koirilla ja kissoilla on oltava virallisen eläinlääkärin antama todistus (pdf),  johon tulee kaikkien eläimen passitietojen lisäksi maininta Suomeen vaadittavasta käsittelystä ekinokokkoosia vastaan.

  Notaari- ja laillistamisasiat

  Suurlähetystö voi hoitaa rajoitetusti seuraavia julkisia notaarin tehtäviä:

  • Vahvistaa suomalaisten allekirjoituksia, mikä edellyttää henkilötodistuksen esittämistä. (Palvelumaksu 30 €.)
  • Vahvistaa asiakirjan jäljennöksiä, jolloin alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä. (Palvelumaksu 30 €.)
  • Antaa elossaolotodistuksia, mikä edellyttää henkilötodistuksen esittämistä. (Palvelumaksu 30 €.)

  Notaariasiat ovat yleensä maksullisia toimenpiteitä, katso tarkemmat tiedot palveluhinnastosta.

  Asiakirjan laillistaminen

  • Asiakirjat laillistetaan ns. Apostille-todistuksella. Jotta Suomen viranomaisen antama asiakirja olisi oikeudellisesti pätevä myös Ukrainassa, on asiakirja käännettävä ja laillistettava eli siihen haetaan maistraatista Apostille-todistus. Suomen edustustot eivät voi antaa kyseisiä Apostille-todistuksia.

  Lisätietoja saat maistraatista: Maistraatit
   
  Lisätietoa Ukrainan Apostille-käytännöstä

  Taloudellinen avustaminen

  Rahaongelmissa voit aluksi pyytää omaistasi tai tuttavaasi lähettämään avustussumma esimerkiksi Western Unionin tai Forexin kautta.

  Western Unionin palvelunumero Suomessa on 9 800 120440, ulkomailta soitettaessa +358 800 120440. Forexilla on toimipisteet Espoossa, Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

  Jos hädänalaisessa tilassa olevana et onnistu saamaan varojan yllämainitulla keinolla, voi edustusto pyytää ministeriön välityksellä avustussumman (+ toimitusmaksu 40 euroa) siirrettäväksi henkilön omalta tililtä ministeriön tilille.

  Jos tämäkään ei ole mahdollista, voivat esimerkiksi omaiset, tuttavat tai työnantaja tallettaa ministeriön ohjeiden mukaisesti avustussumman (+toimitusmaksun40 euroa) ulkoasiainministeriön tilille.

  Vasta rahansiirron tapahduttua avustussumma voidaan maksaa edustuston kassasta.

  Takaisinmaksusitoumus

  • Poikkeuksellisissa tapauksissa eli jos tilapäisesti ulkomailla olevan hädänalaisen tila on aiheutunut rikoksesta, vakavasta sairaudesta tai muusta syystä, eikä talletuksen saaminen ole mahdollista, voi edustusto harkita avustuksen myöntämistä takaisinmaksusitoumusta vastaan kotimatkaa varten, edullisimman matkustustavan mukaisesti. Takaisinmaksusitoumusta vastaan annettu avustus on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

  Tullimääräykset

  Tuoreimmat tiedot Suomen voimassa olevista tullimääräyksistä voit tarkistaa Tullin sivuilta.

  Väestörekisteri-ilmoitukset

  Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevien osalta pitää ajan tasalla, oli oleskelu ulkomailla sitten tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

  Lisätietoa:

  Ulkomailla asuvan suomalaisen henkilötietojen päivitysvelvoite (Maistraatit)

  Edustusto välittää seuraavia tietoja väestötietojärjestelmään:

  • ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
  • ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
  • ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta
  • ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta
  • Ilmoitus ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta
  • ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoiteilmoitus
  • maastamuuttoilmoitus silloin, kun se tehdään ulkomailla

  Väestötietolomakkeet voit toimittaa johonkin seuraavista paikoista:

  • Suomen edustusto
  • Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari.
  • Suomessa viimeisimmän kotikuntasi maistraatti.

  Ilmoitukseen tarvitset seuraavat liitteet. Laillistaminen  tarkoittaa seuraavissa tapauksissa sitä, että hankit Apostille-todistuksen asianomaiseen asiakirjaan. Tämä ei koske osoiteilmoituksia.

  • Ukrainassa virallisesti laillistettu todistus
  • Jos Ukrainassa notaari on todistanut jäljennöksen oikeaksi, myös tämä jäljennös pitää laillistaa.
  • Koska todistus on laadittu yleensä ukrainan kielellä, tulee se olla virallisen kääntäjän kääntämä, joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Myös käännöksen tulee olla laillistettu.

  Ohjeita ulkosuomalaisten tietojen välittämiseen väestötietojärjestelmään www.maistraatti.fi .

  Suomen maistraatit lomakkeet: http://www.maistraatti.fi/fi/lomakkeet/

  Virkatodistukset ja osoitetiedustelut

  Edustusto voi tarvittaessa pyrkiä selvittämään osoitteita ja hankkimaan virkatodistuksia Ukrainasta.

  Pyyntöä varten tulee  tarpeen mukaan ilmoittaa etsittävän henkilön koko nimi, syntymäaika- ja paikka sekä tieto siitä mistä kaupungista

  tai miltä alueelta tietoja  etsitään. Ukrainassa ei ole keskitettyä väestörekisteriä, vaan tietoja ylläpidetään alueittain.

  Virkatodistus- ja osoitetiedusteluasioiden toimeksiannot tulee laittaa vireille Ulkoasiainministeriön kirjaamon kautta:

  http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49437&culture=fi-FI&contentlan=1

  http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=326612&nodeid=49437&contentlan=3&culture=sv-FI

  Tulosta

  Tämä dokumentti

  Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

  Muualla verkossa

  Päivitetty 25.5.2018


  © Suomen suurlähetystö, Kiova | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot