Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Uppehållstillstånd - Finlands ambassad, Kiev : Tjänster : Uppehållstillstånd

FINLANDS AMBASSAD, Kiev

vul. Striletska, 14
01901 Kyiv, Ukraine
Tel. +380 44 278 7049
E-post: sanomat.kio@formin.fi
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Uppehållstillstånd

  •  Uppehållstillstånd
  •  Att ansöka om tillstånd
  •  Tidsbeställning och kontaktuppgifter

Uppehållstillstånd

En utlänning behöver vanligen uppehållstillstånd för att kunna vistas en längre tid i Finland.  Uppehållstillståndet ger utlänningen rätt inom tillståndets giltighetstid att bo och röra sig i Finland, att lämna landet och återvända. Uppehållstillståndet kan även innefatta rätt till förvärvsarbete.

Det första uppehållstillståndet bör i regel sökas redan före ankomsten till Finland. I utlandet tas ansökningar emot av finländska beskickningar och i Finland av polisinrättningar. Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare tas även emot av arbetskraftsbyråerna i Finland. Utlandsbeskickningen sänder den inlämnade ansökan vidare till Migrationsverket, som fattar beslut rörande ansökan. Den sökande avhämtar beslutet vid utlandsbeskickningen.

Det första uppehållstillståndet beviljas vanligen för ett år. När en utlänning fått ett tidsbundet uppehållstillstånd bör han eller hon, ifall vistelsen kommer att överskrida uppehållstillståndets giltighetstid, i god tid före giltighetstidens utgång se till att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd vid polisinrättningen. En person som vistats fyra år i Finland med fortsatt uppehållstillstånd (status A) kan ansöka om permanent uppehållstillstånd. Då personen fått permanent uppehållstillstånd bör han ombesörja att tillståndet överförs till ett nytt pass, innan giltighetstiden för det nuvarande passet går ut. Man kan ansöka om överföring av uppehållstillstånd vid polisinrättning i Finland, eller vid behov vid finländska beskickningar i utlandet.

Om en utlänning flyttar från Finland för gott eller vistas utomlands i varaktigt syfte två år utan avbrott, återkallas uppehållstillståndet. Om det finns en godtagbar orsak till frånvaron kan Utlänningsverket låta bli att återkalla uppehållstillståndet. En ansökan om att uppehållstillståndet inte skall återkallas skall lämnas in före de två åren gått ut. Migrationsverket gör beslut på ansökan.

Till början av sidan

Uppehållstillstånd för arbetstagare

En utlänning som har för avsikt att arbeta i Finland behöver i allmänhet ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Ansökan om sådant tillstånd görs före ankomst till Finland. Den som arbetar som självständig näringsidkare eller yrkesutövare i Finland bör ansöka om uppehållstillstånd för näringsidkare.

Uppehållstillstånd för studerande

En utländsk studerande, som är inte EU-medborgare eller därmed jämförbara personen, måste skaffa ett uppehållstillstånd, om studierna i Finland varar längre än tre månader. 

Prislista för uppehållstillstånd

Att ansöka om tillstånd

Ansökningsblanketter och ytterligare information finns på Migrationsverkets webbsidor. Information om uppehållstillstånd finns också på Polisens och Arbetsministeriets sidor.

Ansökan om uppehållstillstånd bör alltid lämnas in personligen. Per post, e-post eller fax skickade ansökningar emottas inte. Om ansökan av någon anledning inte kan lämnas in personligen, kan det dock göras med fullmakt . Om ansökan har inlämnats med fullmakt, bör den sökande hämta det färdiga beslutet personligen.

Ansökningsblanketten bör ifyllas på finska, svenska eller engelska. Även alla bilagor till ansökan bör vara översatta till något av dessa språk. Ansökningsblanketten och alla bilagor inlämnas till ambassaden i två exemplar.

Tidsbeställning och kontaktuppgifter

Ansökan om uppehållstillståndet kan inlämnas till ambassaden mellan klockan 09.30 och 12.00 (mån-fre). För inlämning bör en tid bokas i det elektroniska tidsbeställningssystemet. Man kan inte boka tid per e-post eller telefon.

tidsbeställning

Avhämtning av färdigt beslut

För att hämta det färdiga beslutet bör man anmäla sig på ambassaden antingen personligen eller per telefon +380 44 278 7551 klockan 09.30 - 12.00 (mån-fre).  Det färdiga beslutet kan hämtas samma dag klockan 15.00 – 16.00. 

Förfrågningar

Förfrågningar gällande uppehållstillstånd besvaras på telefonnummer +380 44 278 7551 klockan 15.00 – 16.00 (mån-fre) eller på e-post: kio.viisumi@formin.fi.

 Till början av sidan

Skriv ut

Uppdaterat 1.2.2016


© Finlands ambassad, Kiev | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter